PREDSTAVITEV
Lekarna Velenje je javni zavod, ki s svojimi šestimi lekarniškimi enotami opravlja lekarniške storitve na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Naša osnovna dejavnost je oskrba prebivalcev z zdravili ter svetovanje za njihovo varno, pravilno in racionalno uporabo. Poleg tega nudimo pomožna zdravilna sredstva, medicinske pripomočke, sredstva za nego in varovanje zdravja ter zdravila za uporabo v veterini.