MOTNJE SPOMINASpomin je miselna aktivnost, ki med drugim omogoča priklic informacij, ki se jih je človek v življenju naučil (proceduralni spomin) oziroma jih je doživel (epizodični spomin).
Ohranjanje in utrjevanje spomina je pomembno, da lahko upravljamo s časom, primerjamo preteklost s prihodnostjo, in da s pomočjo shranjenih informacij predvidevamo in načrtujemo prihodnost.

........Več o tem