ODPADNA ZDRAVILAKAM Z ODPADNIMI ZDRAVILI?

Odpadna zdravila ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke, saj so nevarna tako za ljudi kot okolje. Področje ravnanja z odpadnimi zdravili definira Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/08), ki opredeljuje tako pogoje za zbiranje kot tudi odstranjevanje odpadnih zdravil. Poleg lekarn lahko odpadna zdravila oddate tudi izvajalcu javne službe v zbirnih centrih, v specializiranih trgovinah in zbiralcu odpadnih zdravil ob kampanjah. .....

Več o tem v datoteki Odpadna_zdravila.pdf