ZDRAVILA IN MLADOSTNIKI
 

26. septembra, ko godujeta zavetnika lekarništva brata Kozma in Damijan, sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu in Lekarniška zbornica tradicionalno organizirata Dan slovenskih lekarn.
Temelj poslanstva farmacevtskega poklica je zagotavljanje odgovornega zdravljenja z zdravili, poleg tega pa je ena od odgovornosti lekarniškega farmacevta tudi skrb, da mladostniki razvijejo ustrezen odnos do pravilne in varne uporabe zdravil in drugih izdelkov dosegljivih v lekarni ter spoznajo zdrav način življenja. Prav zaradi tega je bil letošnji Dan slovenskih lekarn posvečen temi Zdravila in mladostniki. Vsebina je bila izbrana tudi kot nadaljevanje lanskoletnih prizadevanj za pravilno in varno uporabo zdravil pri otrocih.
Letos je bil 26. september sobota, zato so glavne aktivnosti v lekarnah potekale že v petek, 25. septembra. V okviru 5. Dneva slovenskih lekarn je bilo takrat obiskovalcem na voljo informativna knjižica, kjer je predstavljena pravilna in varna uporaba zdravil in drugih izdelkov, dosegljivih v lekarni za mladostnike, ustrezni viri za informiranje o zdravilih in zdravstvenih težavah, pobuda za sodelovanje med mladostniki, starši in zdravstvenimi delavci. Gradivo je v prvi vrsti namenjeno mladostnikom, njihovim staršem, pa tudi učiteljem in drugim odraslim.
 
Niso več otroci, pa tudi odrasli še ne
 
 
Mladostniki niso več otroci, a tudi še niso odrasli. S številnimi spremembami na telesni, razumski, čustveno osebnostni in družbeni ravni se tako mladostnik sooča sam kot tudi njegova celotna okolica, predvsem družina in šola. Mladostniki so večinoma zdravi fantje in dekleta stari med 10. in 12. leti (konec otroštva) ter od 22 do 24 let (začetek zgodnjega obdobja odraslosti). V Sloveniji predstavlja ta starosta skupina približno 10% celotnega prebivalstva. Zdravstvene težave v tem obdobju so najpogosteje povezane s posebnostmi v rasti in razvoju mladostnika, nekaterimi kroničnimi boleznimi ter novimi »sodobnimi« zdravstvenimi težavami, ki so posledica predvsem nezdravega načina življenja ( povečanje telesne teže šoloobveznih otrok, več deformacij hrbtenice in več motenj vida). Po nasvet v lekarno mladostniki po izkušnjah lekarniških farmacevtov pridejo predvsem zaradi težav s kožo (akne, mastna koža), z alergijami (izcedek iz nosa, kožni izpuščaji, dražeč kašelj), zaradi prekomerne telesne teže, nezaščitenega spolnega odnosa (test nosečnosti, »jutranja tabletka«), glavobola in preobremenjenosti ter nakupa vitaminsko-mineralnih izdelkov.
Zunaj lekarne večinoma kupujejo kondome, kozmetične izdelke, športno prehrano in izdelke za hujšanje pa dobijo tudi po spletu. Velikokrat pa se v lekarno po nasvet in informacije o pravilni in varni uporabi zdravil oglasijo tudi starši mladostnikov. Ti se zanimajo za podobne stvari kot mladostniki, pogosto pa se odločijo tudi za nakup urinskih testov za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog.
 
 
Pomembno sodelovanje in zaupanje
 
Tako pri pravilni in varni uporabi zdravil in pri skrbi za zdravo življenje ter preprečevanje in reševanje najpogostejših zdravstvenih problemov mladostnikov, je pomembno sodelovanje in zaupanje med mladostniki, starši in zdravstvenimi delavci. O svojih zdravilih mora mladostnik poznati osnovne informacije, ki jih lahko dobi pri zdravniku ali lekarniškem farmacevtu. Mladostniki naj vedno tudi sami natančno preberejo priložena navodila 
za uporabo zdravil. Vsa vprašanja in dvome povezane z uporabo zdravil, morajo mladostniki razjasniti, preden začnejo jemati zdravilo, oziroma se morajo, če imajo kakršnakoli dodatna vprašanja pogovoriti z zdravnikom, farmacevtom ali starši. Mladostniki ali njihovi starši naj posebno na vprašanja povezana z zdravili, odgovor poiščejo pri lekarniškem farmacevtu. V vsaki lekarni obstaja tudi prostor, namenjen zaupnemu pogovoru s strokovnim delavcem.
Ko mladostnik išče informacije o zdravilih, prehranskih dopolnilih ali zdravstvenih težavah, se mora zavedati, da vsi viri niso popolnoma zanesljivi. Med zanesljive vire informaciji o zdravilih in zdravstvenih težavah spadajo: starši, zdravniki (v primeru resnejših zdravstvenih težav), lekarniški farmacevti (posebej v primeru vprašanj glede zdravil), učitelji, skupine za samopomoč mladim, navodila za uporabo zdravil.
 
 
Informacije v lekarnah so zanesljive
 
 
Mladostniki morajo vedeti, da med ne popolnoma zanesljive vire informacij , pri uporabi katerih je treba biti bolj pozoren in kritično ovrednotiti pridobljeno informacijo, sodijo: vrstniki, revije in splet. Pri iskanju informacij o zdravstveni problematiki na spletu je priporočljiva posebna mera previdnosti. Treba se je zavedati, da je to prostor, ki ni nadzorovan in zato poln zavajajočih ali celo napačnih informacij, katera uporaba lahko resno ogrozi posameznikovo zdravje. Do zanesljivih informacij o zdravilih je mogoče priti preko spletnih strani slovenskih lekarn. Tu so na voljo preverjene informacije, omogočeno je tudi anonimno postavljanje vprašanj o zdravilih in zdravstvenih težavah lekarniškim farmacevtom.
Obdobje mladostništva je tudi čas iskanja samega sebe, različnega eksperimenitiranja, uporništva. Vse to je lahko izgovor, da se mladostnik zateče k zlorabi alkohola, tobaka, prepovedanih substanc. 
Zato se morajo mladostniki posebej zavedati, da lahko sočasna uporaba zdravil in alkohola, nikotina zmanjša učinkovitost, hkrati pa poveča verjetnost nastanka stranskih učinkov zdravil .
Lekarniški farmacevti se zavedamo, da je treba današnjim mladostnikom pomagati, da se bodo razvili v zrele in odgovorne ljudi, ki bodo kos življenjskim zahtevam. Kajti le tako bodo lahko izkušnje prenašali na svoje otroke. Zato je pomembno vlagati v zdravje in izobraževanje mladostnikov na vseh področjih življenja. Upamo, da smo z izbrano temo in aktivnostmi v lekarnah prispevali k povečanju prepoznavnosti lekarniške dejavnosti v zdravstvu, predvsem pa k varnejši in pravilnejši uporabi zdravil za mladostnike.
 
 
                                                                      
Anita Šturm Trupej, mag.farm.