ZDRAVILA ZA SAMOZDRAVLJENJESamozdravljenje in odgovornost pri samozdravljenju?

Samozdravljenje je proces zdravljenja z zdravili, brez zdravniškega recepta, ki ga izvajajo bolniki na lastno pobudo in odgovornost. Osnova za odgovorno samozdravljenje je, da ima uporabnik na voljo dovolj neodvisnih informacij o zdravilu. ..... 

Več v datoteki "Samozdravljenje.pdf"