KAJ JE OBNOVLJIVI RECEPT?

 

Obnovljivi recepti za zdravila, ki jih krije zdravstvena zavarovalnica, se  uporabljajo od leta 2009 za predpisovanje in izdajanje hormonske kontracepcije, od začetka leta 2012 pa tudi za druge skupine zdravil. Obnovljiv recept je zelen zdravniški recept, na katerem zdravnik doda navodilo lekarniškemu farmacevtu o izdaji zdravila za daljše obdobje. Predpiše ga izbrani osebni zdravnik ali izjemoma specialist v bolnišnici ali v specialistični ambulanti. Na en obnovljivi recept lahko zdravnik predpiše terapijo za največ eno leto, lekarniški farmacevt pa lahko izda naenkrat količino zdravila za največ tri mesece. Zdravnik mora na obnovljivem receptu označiti besedico »repetatur« ali »ponovi« ter s številko in besedo označiti število ponovitev.

Po tem obdobju  je potrebno ponovno k zdravniku, tudi če na obnovljivi recept ni bila izdana celotna količina. V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja morate prvo količino zdravila dvigniti v roku enega meseca od predpisa zdravila. Zavarovana oseba, ki ji je zdravnik predpisal obnovljivi recept, izbere lekarno, v kateri bo dvigovala zdravila. Ob zadnji izdaji  farmacevt opozori, da se je veljavnost obnovljivega recepta iztekla in da morate ponovno obiskati zdravnika, če želite zdravilo prejemati dalje. Obnovljivi recept predpiše zdravnik bolniku, ki ob predpisani terapiji nima posebnih zdravstvenih težav, in kadar oceni, da bolnik ne potrebuje vmesnih pregledov.

Farmacevt je dolžan tako, kot pri ostalih zdravilih svetovati in seznaniti s pravilno in varno uporabo zdravila. V kolikor bi se zgodilo, da bi vam v obdobju veljavnosti recepta zdravnik zamenjal zdravilo, morate zdravilo na novem receptu dvigniti v isti lekarni. S tem obvestite lekarniškega farmacevta, da se prvotni obnovljivi recept predčasno zaključi. Vzporedno dvigovanje dveh vrst zdravil pomeni zlorabo, hkratno jemanje dveh različnih zdravil pa bi lahko resno ogrozilo vaše zdravstveno stanje.

Z obnovljivim receptom želi Zavod za zdravstveno zavarovanje predvsem razbremeniti zdravnike v tistih primerih, ko je potreben le predpis recepta brez pregleda. Bolniku je prihranjena pot k zdravniku in čakanje v ambulantah, zmanjša se tudi tveganje za okužbe kroničnih bolnikov.

Na obnovljiv recept se ne sme predpisovati in izdajati zdravil, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz skupine II, IIa in IIIc in IIIb in zdravil, ki imajo poseben režim predpisovanja in izdaje ( H, H/RP, RP/Spec, ZZ). Klasifikacija je v Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, predpis glede predpisovanja in izdajanja na obnovljiv recept je opredeljen v 33. členu Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini.


Kaj morate vedeti o obnovljivem receptu?

1. Zdravila na obnovljivi recept mora bolnik prvič dvigniti v lekarni v prvem mesecu od predpisa zdravila.

2. Obnovljivi recept zadrži lekarna, v kateri bolnik prvič dvigne zdravilo.

3. Izbrana lekarna  vodi evidenco izdaje zdravila na obnovljivi recept. Pri prvi izdaji zdravila lekarniški farmacevt vnese v lekarniški računalniški program podatke o zdravilu in predpisanem odmerjanju. Postopek vzame farmacevtu več časa. 

4. Ob ponovnem dvigu zdravila na obnovljivi recept mora bolnik vedno poročati lekarniškemu farmacevtu o morebitnih zapletih ali neželenih učinkih zdravila.

5. Če zdravnik bolniku v obdobju veljavnosti obnovljivega recepta zamenja zdravilo, mora bolnik zdravilo na novem receptu dvigniti v tisti lekarni, kjer ima obnovljive recepte. Tako se prepreči hkratno jemanje dveh zdravil, ki lahko povzroči resne neželene učinke in medsebojna delovanja zdravil. 

6. Naslednjo količino zdravila na obnovljivi recept lahko bolnik dvigne najprej en mesec dni pred tem, ko mu glede na izdano količino zmanjka zdravila. 

7. Obnovljivi recept velja največ eno leto od predpisa. Po tem obdobju mora bolnik ponovno k zdravniku, tudi če na obnovljivi recept ni bila izdana celotna količina.

                                                                                                            Sonja Rajkovič, mag.farm.

 

 

 

 

Velenje, 13.1.2012