OSEBNA KARTICA ZDRAVILOsebna kartica zdravil (seznam zdravil)

Za lažje in uspešnejše zdravljenje z zdravili si pripravite svoj seznam zdravil in drugih izdelkov, ki jih uporabljate za ohranjanje in varovanje zdravja.
Vzorec in navodilo za izpolnjevanje osebne kartice zdravil je v prilogi.