Pregled uporabe zdravil


Kaj je pregled uporabe zdravil?
Pregled uporabe zdravil ali na kratko PUZ je nova svetovalna storitev, ki jo izvajamo v lekarnah. To je pogovor med bolnikom in... Več v prilogi