Pojdi do vsebine

O nas

Zgodovina lekarništva v Šaleški dolini

Prva lekarna v Šaleški dolini je bila odprta leta 1920 v mestu Šoštanj. Njen lastnik, mag. Ferdo Vrabič je objekt zasnoval tako, da so imeli v zgornji etaži stanovanje, spodaj pa so bili prostori namenjeni lekarniški dejavnosti. Lekarno so sestavljali trije laboratoriji, prostor za obiskovalce in izdajo – oficina in dežurna soba. Za to obdobje je bilo značilno, da je bilo na razpolago le malo gotovih zdravil. Širše poznani je bil aspirin. Večina zdravilnih pripravkov se je izdelovala v lekarnah, po predpisih veljavne Farmakopeje, magistralnih recepturah zdravnikov in lastnih recepturah lekarne. Velik delež so zajemali tudi veterinarski pripravki. Lekarna je oskrbovala prebivalce širokega okoliša, zato je bilo vedno precej dela.

Mesto Velenje uvrščamo med mlajša slovenska mesta. Tako je tudi svojo prvo lekarno dobilo kasneje, leta 1960. Stavba je bila zgrajena v neposredni bližini zdravstvenega doma, kjer še danes deluje Lekarna Center Velenje. Družbene spremembe so v tem obdobju narekovale združevanja in kasneje razdruževanja sorodnih panog. Leta 1968 je prišlo do združitve lekarn Mozirje, Šoštanj in Velenje. Dobro desetletje pozneje, leta 1983 pa so se lekarne Velenje, Mozirje in Šoštanj povezale z zdravstvenimi domovi v zgornje savinjsko – šaleški regiji in Bolnišnico Topolšica v Zdravstveni center Velenje. Po desetletju skupnega delovanja se je prvi odločil za samostojno pot kolektiv Lekarne Mozirje, 1993 leta pa je tudi Lekarna Velenje postala samostojna.

Slika zaposlenih za pultom Lekarna Center
Slika zaposlenih za pultom Lekarna Center
Slika zaposlenih za pultom Lekarna Šoštanj
Slika zaposlenih za pultom Lekarna Šoštanj

Nagel gospodarski in družbeni razvoj mesta je pogojeval tudi širitev lekarniške dejavnosti v dolini. Danes javni zavod Lekarne Velenje združuje pet lekarn, v katerih je zaposlenih skupno 30 strokovnih delavcev, to je magistrov farmacije in farmacevtskih tehnikov. Največja in najbolj obiskana je Lekarna Center Velenje. Lekarna Šoštanj ima od vseh najdaljšo zgodovino. Zdajšnja lokacija je pri Zdravstvenem domu Šoštanj. Njena oskrba zajema prebivalce mesta z okoliškimi kraji.

Slika zaposlenih za pultom lekarna Šmartno
Slika zaposlenih za pultom lekarna Šmartno
Slika zaposlenih v Lekarni Kersnikova Velenje
Slika zaposlenih v Lekarni Kersnikova Velenje

Leta 1978 je bila odprta lekarniška enota v Šmartnem ob Paki za potrebe krajanov in jim tako močno približala oskrbo z zdravili.

Nenehno urbano širjenje mesta Velenja in skokovito naraščanje prebivalstva je bil razlog za odprtje nove enote v severozahodnem delu mesta. Leta 1999 je bila tako predana namenu druga lekarna mestu – Lekarna Kersnikova Velenje. V naslednjih sedmih letih so bile prenovljene in posodobljene že obstoječe lekarne. Pridobili smo sodobnejše prostore za obiskovalce z več izdajnimi mesti in možnostjo individualnega svetovanja. Razvoj lekarniške dejavnosti in strmenje k čim boljši kvaliteti ponudbe ter razbremenitvi obstoječih enot so bila vodila za odprtje tretje lekarne, Lekarne Cankarjeva Velenje, v mestnem jedru na Cankarjevi ulici. Ta je na razpolago obiskovalcem od junija leta 2007.

Slika zaposlene Lekarna Cankarjeva Velenje
Slika zaposlene Lekarna Cankarjeva Velenje
Slika zaposlenih za pultom Lekarna Trebuša Velenje
Slika zaposlenih za pultom Lekarna Trebuša Velenje

V septembru 2009 je mesto Velenje bogatejše za velik nakupovalni center Velenjka, v katerem je tudi sodobna Lekarna Trebuša Velenje. To je četrta enota, ki je približala dejavnost prebivalcem krajevne skupnosti Gorica.