Pojdi do vsebine

Farmacevt svetuje

Pregled uporabe zdravil

Kaj je pregled uporabe zdravil?

Pregled uporabe zdravil ali na kratko PUZ je nova svetovalna storitev, ki jo izvajamo v lekarnah. To je pogovor med bolnikom in magistrom farmacije o pravilni uporabi zdravil, izdanih na recept in namenu uporabe le-teh. Med pogovorom lahko bolnik preveri, če pravilno uporablja zdravila in pridobiva dodatne informacije o zdravilih ter napotke za razrešitev morebitnih težav, povezanih z zdravili. Bolnik se lahko posvetuje tudi o sočasno uporabljenih zdravilih brez recepta in prehranskih dopolnilih.

 

Komu se priporoča storitev PUZ?

Za storitev PUZ se lahko odloči vsak, ki za izboljšanje oziroma vzdrževanje svojega zdravstvenega stanja uporablja zdravila na recept ali brez recepta ali prehranska dopolnila. Še posebej se priporoča bolnikom, ki imajo veliko zdravil ali zdravila z zapletenim režimom uporabe, imajo pogoste menjave zdravil, predpisana zdravila od več zdravnikov ali pa imajo celo simptome, ki nakazujejo na neželene učinke zdravil. Priporočeno je opraviti PUZ tudi bolniku, ki je bil pred kratkim odpuščen iz bolnišnice ali oskrbovancu doma starejših občanov.

 

Kako poteka storitev PUZ?

Najprej magister farmacije pridobi podatke o vseh zdravilih na recept in brez recepta in morebitnih prehranskih dopolnilih, ki jih bolnik uporablja. Preveri tudi morebitne težave, povezane z zdravili, na katere se osredotoči že pri pripravi na pogovor z bolnikom.

Pogovor med bolnikom in magistrom farmacije poteka v ločenem svetovalnem prostoru. Med pogovorom bolnik našteje, katera zdravila uporablja. Pri tem pove tudi kako, kdaj in za kakšne namene uporablja zdravila. Magister farmacije preverja uporabo zdravila in po potrebi priporoči pravilnejši način uporabe. Hkrati predlaga tudi ukrepe za odpravo morebitnih težav, povezanih z zdravili.

Po koncu pogovora izdela magister farmacije osebno kartico zdravil, ki služi bolniku ali svojcem za boljši pregled nad zdravljenjem z zdravili. To je zapis bolnikovih zdravil, ki vsebuje še režim jemanja, namen uporabe in dodatne informacije za pravilno in varno uporabo zdravil. Osebno kartico zdravil naj ima bolnik s seboj na pregledu pri zdravniku ali ob obisku bolnišnice.

Magister farmacije lahko pripravi tudi pisni zapis za zdravnika in sicer v primeru, da ima bolnik težave, ki zahtevajo zdravnikovo ukrepanje ali če za storitev PUZ zaprosi zdravnik.

 

 

mag. Jelka Rihter Glinšek, mag. farm.